Nedávno som čítal zaujímavú knihu od Russella Martina s titulom Beethoven´s hair (Beethovenove vlasy). Bola plná historických faktov a informácií z forenzných vied. Autor sa snažil prísť na to, čo sa stalo s prameňom Beethovenových vlasov, ktoré mu niekto po jeho smrti odstrihol.

Vo svojej dobe prevyšoval Ludwig van Beethoven všetkých ostatných žijúcich skladateľov. Jeho dielo bolo natoľko silné a vplyvné, že niektorí z jeho kolegov o ňom tvrdili, že nemohol byť obyčajným smrteľníkom, že v sebe musel mať niečo božské.

Tento muž, ktorý vytvoril toľko krásnych diel, počas posledných tridsiatich rokov svojho života nepredstaviteľne trpel. Takmer sústavne ho trápili silné bolesti spôsobené gastroenteritídou, žltačkou, vnútorným krvácaním a migrénami. Najhoršie zo všetkého bolo, že postupne strácal sluch, až celkom ohluchol. Svoje najlepšie diela napísal, keď hudbu počul už len vo svojej hlave. Pri premiére jeho veľkolepej Deviatej symfónie, ktorú dirigoval, sa odohrala jedna z najdojímavejších scén jeho života. Diváci stáli, kričali a tlieskali, ale Beethoven to zistil, až keď k nemu ktosi prišiel a otočil ho čelom k publiku.

Keď Beethoven v roku 1827 umieral, navštívil ho mladý Žid menom Ferdinand Hiller, ktorý sa neskôr stal významným skladateľom a hudobníkom, a prejavil mu svoju úctu. Pri tejto príležitosti si odstrihol pramienok Beethovenových vlasov, ktorý si schoval na pamiatku. Viac ako storočie bola táto relikvia majetkom rodiny Hillerovcov, ale počas druhej svetovej vojny sa dostala do rúk dánskeho lekára, ktorý pomáhal Židom utiecť pred nacistami.

Nakoniec prameň vlasov kúpili dvaja milovníci Beethovena z Ameriky. Pred niekoľkými rokmi boli vlasy dôkladne preskúmané pomocou najmodernejšej techniky a zistilo sa, že obsahujú extrémne veľké množstvo olova. Tak bolo odhalené tajomstvo Beethovenovej choroby. S najväčšou pravdepodobnosťou ju zapríčinila otrava olovom.

Keď si po nás príde Ježiš, nebude potrebovať pramienok vlasov, ba ani jednu molekulu z nášho tela. Bude stačiť jedno jediné slovo – slovo Stvoriteľa – vstaneme z mŕtvych a budeme razom premenení.

Zdieľať tento príbeh: