Jedna žena vážne ochorela a miestni lekári jej nevedeli pomôcť. Jej manžel ju vzal do nemocnice v meste, kde jej lekári povedali, že má nádor a je potrebná operácia. Ale títo manželia nemali peniaze na operáciu, takže ju manžel vzal domov v obave, že zomrie. Urobil len jedinú vec, ktorú mohol: poprosil svojich duchovných bratov, aby sa za ňu modlili.

Nasledujúcu noc žena uvidela v sne vo svojej izbe anjela. Anjel sa jej dotkol a povedal: „Boh ma poslal, aby som ťa uzdravil.“ Žena sa prebudila a čudovala sa tomuto snu. Potom počula hlas, ktorý jej hovoril: „Vstaň a choď.“ Žena už niekoľko týždňov nebola schopná stáť ani chodiť, ale teraz sa postavila a urobila niekoľko krokov.

Na druhý deň, navštívila lekára, ktorý nemohol nájsť nádor. Zavolal svojich kolegov, aby ju vyšetrili, no ani oni nič nenašli. „Váš nádor zmizol,“ povedal lekár. Žena mu potom porozprávala, ako ju v noci navštívil anjel.

Správa, že bola uzdravená, sa rýchlo rozšírila po celej dedine. Tento zázrak posilnil vieru mnohých ľudí v Benine, v západnej Afrike.

Zdieľať tento príbeh: