Bol som stratený, fyzicky aj duchovne. Roky som hľadal nejakú duchovnú kotvu. Vedel som, kto je Ježiš, ale nepoznal som Ho osobne. Pripojil som sa k istému náboženskému kultu, no neskôr som sa dostal pod vplyv démonských síl, od ktorých som sa nevedel oslobodiť.

Cítil som, že Duch Svätý mi hovorí, aby som odišiel z náboženstva, v ktorom som bol uväznený a tak som to urobil. Ale zbaviť sa drog a alkoholu bolo ťažšie. Ani démoni sa ma nechceli tak ľahko vzdať. Snažil som sa dať si svoj duchovný život do poriadku. Duch Svätý mi pripomenul potrebu odovzdať sa Ježišovi. Ale môj život bol stále plný zmätku.

Vtom mi žena povedala, aby som odišiel. Nemal som žiadne peniaze, žiadny domov a ani auto. Modlil som sa: „Bože, ak mi pomôžeš zvládnuť túto situáciu, budem ti slúžiť po celý zvyšok svojho života.“ Boh mi otvoril oči a ja som si uvedomil, ako to vlastne so mnou je. Boh so mnou prešiel cez oheň. Prosil som o odpustenie a o silu odpustiť tým, ktorí mi ublížili. Neskôr som bol ale zatknutý a uväznený za zločin, ktorý som spáchal pred rokmi. Bola to tá najlepšia vec, ktorá sa mi mohla stať.

Mohol som sa viac modliť a čítať Bibliu. Boh mi ukázal Desatoro prikázaní.

Bohoslužby vo väzenskej kaplnke boli vo štvrtok, ale ja som na ne nechcel ísť. Môj spoluväzeň ma však pozval, tak som išiel. Stretol som sa tam s veriacou ženou, ktorú som požiadal, aby so mnou študovala Bibliu. Objavil som tak veľa vecí, ktoré som predtým nevedel. Boh ma pobádal k tomu, aby som sa podelil s ostatnými o to, čo som sa naučil.

Boh použil mnoho ľudí na to, aby ma priviedol k Ježišovi, a ja Ho chválim za ich pomoc.

Hensley Dyer

Zdieľať tento príbeh: