Jedného krásneho letného dňa sme sa túlali po malom prímorskom mestečku. Blízko kostola na dome vyzdobenom mozaikou sme si prečítali záverečnú vetu dnešného biblického textu. Vyznanie obyvateľov tohto domu sa nám páčilo a viedlo nás k zamysleniu sa nad tým, či by sme si aj my dali na svoj dom takýto nápis.

Dali by ste si vy takýto nápis? Čo by to pre vás znamenalo? Zmenil by sa tým život vašej rodiny? K čomu by vás to inšpirovalo, keby ste takto verejne vyznali svoju vieru?

Zdieľať tento príbeh: