Najvýznamnejšiu cenu získala Matka Tereza v roku 1979. Bola to Nobelova cenu za mier. Jej prvá reakcia bola: „Nie som hodná.“ Potom povedala: „Prijmem ju v mene chudobných.“

Získanie Nobelovej ceny bolo pre Matku Terezu ďalšou príležitosťou šíriť hodnoty evanjelia. Požiadala, aby sa tradičná recepcia nekonala. Výbor vyhovel jej žiadosti. Namiesto recepcie jej ušetrené peniaze daroval. Na Štedrý deň pomocou nich nasýtila dvetisíc chudobných ľudí!

Zdieľať tento príbeh: