Kráľ Šalamún nechal vyrobiť dvesto veľkých štítov, každý približne zo siedmich kilogramov tepaného zlata. Dal urobiť aj tristo malých štítov, každý z dvoch kilogramov tepaného zlata. Celkom použil na výrobu štítov dvesto kilogramov zlata, ktoré by v dnešnej mene stálo neuveriteľnú sumu. (1 Kráľ 10,16.17)

Jeho syn Rechabeám, ktorý nastúpil po Šalamúnovi na trón, nebol veľmi dobrým kráľom. Pre svoju neuváženosť prišiel takmer o celé kráľovstvo. Počas piateho roku jeho vlády napadol Jeruzalem egyptský kráľ. Pobral poklady domu Hospodinovho i kráľovského paláca, vrátane zlatých štítov, ktoré nechal vyrobiť Šalamún. Rechabeám ich nahradil bronzovými. Táto skutočnosť naznačila, že kráľovstvo upadá. Božia sláva ho pozvoľna opúšťala.

Skúsme si teraz urobiť inventúru nášho duchovného skladu.

Zlaté štíty milosti sme nahradili bronzovými štítmi formálnej zbožnosti – bezduchými modlitbami, jednotvárnymi bohoslužbami, bezmyšlienkovitým čítaním Biblie.

Doma máme police plné duchovných kníh a zvukové prehrávače s kázňami a prednáškami o Bohu a spokojne žijeme v predstave, že máme dosť duchovnej potravy. Zabúdame však na zlato, ktoré môžeme získať len počas sústredeného štúdia Biblie a úprimnej modlitby.

Zdieľať tento príbeh: