Keď sa Matka Tereza vrátila po udelení Nobelovej ceny do Indie, vláda na jej počesť pripravila veľkolepú recepciu. Matka Tereza odmietla prísť so slovami: „Nemôžem sa s čistým svedomím zúčastniť a jesť všetko to jedlo, keď viem, koľko mojich bratov a sestier dokonca aj dnes umiera od hladu.“ Aj iní hostia odmietli prísť a recepcia bola zrušená. Jedlo odniesli do Nirmal Hirday – nemocnice pre umierajúcich.

Zdieľať tento príbeh: