Danielle Beanová na prvej stránke svojej knihy Materinské dúšky šťastia napísala takéto venovanie:

„Milovanému manželovi Danovi, môjmu prísnemu kritikovi, veľkej opore a životnej láske.

Mojim deťom Kateri, Eamonovi, Ambrózovi, Julke, Števkovi a Gabriele – šiestim drobcom, bez ktorých by som mala veľa času na písanie, ale nemala by som čo povedať.“

Čím sú vám vaši najbližší?

Zdieľať tento príbeh: