Veľký štátnik a rečník Daniel Webster pricestoval jedného dňa do New Yorku. V hoteli Astoria, kde sa ubytoval, sa čoskoro stretla skupina významných mužov, ktorí prišli Demosthenovi Ameriky zložiť svoju poklonu. Hovorilo sa o tom i onom, ale hlavne o politike. Jeden z prítomných dal zrazu Websterovi zvláštnu otázku: „Pán Webster, môžem sa vás spýtať, akou najdôležitejšou ideou ste sa zaoberali vo svojom živote?“ Túto otázku mu položil významný politik a očakával, že od slávneho muža bude počuť nejakú veľkú ideu. Webster sa na neho vážne zahľadel a po chvíli rozmýšľania slávnostne odvetil: „Najväčšia myšlienka, aká zaujala moju myseľ, je uvedomenie si mojej osobnej zodpovednosti voči Bohu. Stále o tom premýšľam.“

Ako by asi vyzeral náš svet, keby si každý človek uvedomoval svoju zodpovednosť voči Bohu?

Zdieľať tento príbeh: