Jeden kolportér navštívil rodinu, kde muž bol zarytým nepriateľom Biblie. Jeho žena práve vešala bielizeň. Počas rozhovoru jej kolportér ponúkol ako dar Bibliu. Žena s úsmevom na tvári natiahla ruku, aby knihu prijala – ale vzápätí ju stiahla, pretože si spomenula na svojho neveriaceho manžela. Kolportér ju však uistil, že Pán Boh ju bude chrániť a tak žena dar prijala.

V tej chvíli sa manžel vrátil z poľa so sekerou na ramene. Keď uvidel v rukách svojej ženy Bibliu, so zlomyseľným úškľabkom jej ju vytrhol a povedal: „Žena, ako vieš, so všetkým sa máme rozdeliť na polovicu.“ Zlostne hodil Bibliu na drevený klát a sekerou ju rozťal na dve časti. Jednu polovičku hodil žene k nohám, druhú si strčil do vrecka a odišiel. Druhého dňa si na poli spomenul na túto knihu, vybral ju z vrecka a zrak mu padol na poslednú stránku. Začal čítať príbeh o stratenom synovi. Celkom ho zaujal. Jeho polovička Biblie však končila vyhlásením strateného syna: „Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi.“

Večer zdanlivo celkom ľahostajne povedal svojej manželke: „Požičaj mi tvoju polovičku Biblie. Začal som čítať o nejakom stratenom chlapcovi, ktorý odišiel z domu a po trpkých skúsenostiach sa rozhodol vrátiť domov. Tu moja polovička Biblie končí. Chcel by som vedieť, ako ho privítal doma jeho starý otec.“ Srdce ženy sa rozbúchalo, ale ovládla svoju radosť a bez slova podala mužovi svoju časť rozseknutej Biblie. Muž dočítal nielen tento príbeh, ale čítal ďalej dlho do noci. Žene však nič nepovedal. Keď žena videla, že aj cez deň číta Bibliu, v duchu sa modlila, aby ho Boh požehnal. Na druhý deň večer jej muž povedal: „Zistil som, že je to najlepšia kniha, akú som kedy čítal!“

Zdieľať tento príbeh: