Na strope jedného paláca v Ríme je maľba, freska od Guida, zvaná Aurora. Ak sa turista zadíva na túto prácu, ktorá sa nachádza vysoko nad jeho hlavou, čoskoro sa unaví. Začne ho bolieť hlava, krk a čoskoro musí – aj keď nerád – prehliadku skončiť. Majiteľ zámku preto zaobstaral veľké zrkadlo, ktoré uložil pod fresku nízko nad zemou. Návštevník sa môže pohodlne posadiť za stôl a tešiť sa z pohľadu na maľbu, ktorá sa odráža v zrkadle.

Podobným spôsobom sa Boh v osobe Ježiša Krista priblížil k človeku. V ňom ako v zrkadle pozorujeme povahu, lásku, slávu a milosť Božiu. Ako Rospigliosovo zrkadlo položené pod obrazom Aurory, tak Ježiš Kristus odráža na zemi Boží charakter.

Zdieľať tento príbeh: