Jedna priateľka raz povedala Matke Tereze: „Si najsilnejšia žena na svete!“

Ona s úsmevom odvetila: „Keby som tak bola! Potom by som priniesla pokoj do celého sveta!“

Zdieľať tento príbeh: