Jeden chlapec, ktorý žil v najchudobnejšej časti mesta, našiel Ježiša Krista a prijal ho za svojho Spasiteľa. Stal sa kresťanom. Zanedlho nato sa istý bohatý človek snažil otriasť jeho vieru otázkou: „Keď ťa Boh skutočne miluje, prečo sa o teba lepšie nepostará? Prečo nepovie niekomu, aby ti poslal aspoň jeden pár topánok, ktoré tak nutne potrebuješ?“

Chlapec sa na chvíľu zamyslel. Potom so slzami v očiach odvetil: „Ja si myslím, že Boh to niekomu povedal, ale dotyčný človek na to zabudol.“

Zdieľať tento príbeh: