Jeden misionár hovoril medzi Indiánmi o Kristovej láske. Počúval ho aj starý Indián, ktorý sa nakoniec rozplakal. Povedal misionárovi, že uveril v Ježiša. Odteraz mu chce dôverovať a poslúchať ho.

Keď ho po nejakom čase priatelia poprosili, aby im vysvetlil, aká zmena nastala v jeho živote, znázornil im to malým príkladom.

Natiahol ruku a zdvihol zo zeme malého červíka. Červíka položil na hromadu lístia. Potom lístie zapálil. Najprv sa z lístia začalo dymiť. Po chvíli vzbĺkli prvé plamene, ktoré boli stále silnejšie. Keď sa začali blížiť k miestu, kde bol červík, starý náčelník náhle strčil ruku do stredu horiacej kopy lístia a schmatol červíka. Držiac červíka jemne v ruke povedal: „Ja… som ten červík!“

Týmto príkladom vydal krásne svedectvo o Božej milosti.

Zdieľať tento príbeh: