Čo je láska? Čo znamená milovať?

Milovať znamená mlčať, keby tvoje slová mali raniť.

Milovať znamená byť trpezlivý, keď sa tvoj partner správa odmerane.

Milovať znamená zostať hluchý, keď niekto ohovára a šíri zlé klebety.

Milovať znamená súcitiť s tým, kto prežíva nešťastie.

Milovať znamená ochotne a pohotovo splniť svoju povinnosť.

Milovať znamená odvážne sa postaviť proti zlu…

Zdieľať tento príbeh: