Sir Michael Costa, pôvodom Talian, bol významný anglický dirigent a skladateľ. Raz dirigoval skúšku, v ktorej sa k orchestru pripojil veľký spevácky zbor. Asi v polovici skúšky, keď trúbky naplno trúbili, bubny burácali a husle spievali svoju slávnostnú melódiu, hráč na pikolu si zamrmlal: „Na čo som tu? Ani nemusím hrať. Aj tak si nikto nevšimne, že som nehral. Veď aj tak ma nepočuť.“ Priložil svoj nástroj k ústam, ale nevydal nijaký zvuk. V tom momente dirigent zakričal: „Stop! Stop! Kde je pikola?“ Mnohí ľudia si možno nevšimli, že pikola chýba, ale ten najdôležitejší si to všimol.

Podobne je to aj v kresťanskom živote. Boh vie, keď nezahráme svoj part, aj keď možno ostatní si to nevšimnú.

Zdieľať tento príbeh: