Novopečená mamička zostala niekoľko dní po narodení svojho prvého dieťatka so svojimi rodičmi. V jedno popoludnie pri rozhovore s mamou mimochodom poznamenala: „To je zvláštne! Naše dieťa má tmavé vlásky!“ Ona i jej manžel boli totiž svetlovlasí. Stará mama na to povedala: „Veď tvoj otec má čierne vlasy.“ Na tieto jej slová dcéra zareagovala: „Ale, mami, na tom predsa nezáleží. Vy ste si ma predsa adoptovali.“ S rozpačitým úsmevom jej mama povedala najkrajšie slová, aké dcéra počula: „Ja som už zabudla.“

Všetci kresťania sú adoptované Božie deti. Boh ich prijíma rovnakou bezpodmienečnou láskou, ako táto mama svoju dcéru.

Zdieľať tento príbeh: