Jeden starý kazateľ nosil vo svojej Biblii záložku, ktorá bola vyrobená z hodvábnych nití. Zo zadnej strany vyzerala ako spleť nití, nevideli ste tam nič zaujímavé. Zdalo sa vám, že nemajú nijaký vzor.

Keď kazateľ navštívil nejaký domov alebo nemocničnú izbu, kde bolo veľa trápenia, žiaľu alebo dokonca smrť, často vytiahol túto záložku. Najprv ju ukázal z opačnej strany, kde nebolo vidno nijaký vzor. Keď si ju nešťastný človek popozeral a nenašiel na nej nič zaujímavé, kazateľ ho poprosil, aby záložku otočil proti svetlu. Len čo to urobil, na bielom hodvábnom pozadí sa objavila veta utkaná z iného odtieňa nití: „Boh je láska.“ Táto strana dávala zmysel.

Tak je to aj v živote. Neraz prežívame udalosti, o ktorých si myslíme, že nemajú nijaký zmysel. Vnímame len veľký chaos. Keď sa však postavíme tvárou v tvár Kristovi a na svoj život sa pozrieme z perspektívy večnosti, uvidíme, že každý detail – dobrý i zlý, príjemný i nepríjemný – bol utkaný, aby nám ukázal, že Boh naozaj je láska.

Zdieľať tento príbeh: