Ľudia zvyčajne používajú rôzne spôsoby, aby sa presvedčili, čo je pravda. Pre niektorých je prvým krokom počúvať, čo im hovoria ich vlastné zmysly. Informácie, ktoré sa dostanú do mozgu prostredníctvom zmyslov, sú pre nich najdôležitejšie. Keby to, podobne ako Tomáš, mohli vidieť a dotknúť sa toho, potom by vedeli, že je to skutočne pravda.

Je veľmi dôležité, aby sme brali vážne, čo nám hovoria naše zmysly. Keď počujeme požiarny alarm, musíme rýchlo opustiť budovu. Keď vidíme, že sa k nám rýchlo blíži auto, musíme odskočiť z cesty. Keď niečo smrdí za hnilobou a má strašnú chuť, pravdepodobne to nie je dobré na jedenie.

Napriek tomu sú chvíle, keď nemôžeme veriť ani svojim vlastným zmyslom. Pilotka-študentka sa musí naučiť veľmi pozorne si všímať, čo vidí mimo lietadla. Ale príde čas, keď jej letový inštruktor dá nad hlavu ochranný kryt, aby nevidela z okien. Pilotka sa musí naučiť „lietať naslepo“ a plne dôverovať prístrojom, aj keď jej zmysly kričia, že prístroje sa mýlia.

Napriek tomu, že Pána Boha nevidíme, môžeme a musíme mu dôverovať. Aj dnes…

Zdieľať tento príbeh: