Po autohavárii ležal 45-ročný muž na jednotke intenzívnej starostlivosti v bezvedomí tri dni. Keď sa prebral, vôbec nič si nepamätal. Potom sa mu pomaly začala pamäť vracať. Najprv sa mu vybavovali najstaršie zážitky. Po pobyte na chirurgickom oddelení, potom internom a neurologii sa nakoniec ocitol na psychiatrii.

Denne za ním chodila manželka – učiteľka v materskej škole, vždy s novou zásobou otázok, hádaniek, krížoviek i krátkych básničiek na precvičenie pamäte. Dosiaľ som sa nestretla s takým ideálnym spojením pevného citového vzťahu. Žena preukazovala kultivovanú a nekompromisnú cieľavedomosť. V priebehu krátkeho pol roka slúžil pacient ako demonštratívny príklad zázraku, ktorý môže z poškodeného mozgu vykresať ľudská láska.

Zdieľať tento príbeh: