Istý muž sa raz spýtal plavčíka: „Ako je možné, že počujete topiaceho sa človeka, keď všetci ľudia na pláži robia taký hluk? Jedni sa rozprávajú, druhí kričia, ďalší na seba pískajú, deti sa prekrikujú?“

Plavčík odpovedal: „Túto prácu robím už dvadsať rokov. Moje uši v tej vrave rozoznávajú a zachytia každé volanie o pomoc. Sú na to vycvičené.“

Podobne aj Boh uprostred kriku a hluku, ktorý vládne na tomto svete, počuje aj to najslabšie volanie o pomoc…

Zdieľať tento príbeh: