Rodičia Elizabeth Barrett Browningovej nesúhlasili s tým, aby sa ich dcéra vydala za svojho snúbenca Roberta. Ich odpor bol taký veľký, že sa rozhodli zrieknuť sa vlastnej dcéry. Elizabeth takmer každý týždeň písala matke a otcovi listy plné lásky a prosila ich o zmierenie. Ani na jeden list však nedostala odpoveď.

Po desiatich rokoch písania a posielania listov dostala Elizabeth poštou veľký balík. Keď ho otvorila, zachvátila ju hrôza a hlboký žiaľ. V balíku boli všetky listy, ktoré poslala rodičom. Ani jeden nebol otvorený!

Dnes patria tieto listy medzi skvosty klasickej anglickej literatúry. Keby boli jej rodičia otvorili a prečítali aspoň niektoré z nich, určite mohlo nastať zmierenie.

Biblia je Boží list adresovaný nám. Boh nám v ňom ponúka zmierenie. Mali by sme ho často otvárať a pozorne čítať.

Zdieľať tento príbeh: