Jedného dňa sa počas vyhnanstva na ostrove sv. Heleny cisár Napoleon náhle otočil k svojmu sprievodcovi, dôstojníkovi Montholonovi a spýtal sa ho: „Môžete mi povedať, kto bol Ježiš Kristus?“ Keď dôstojník váhal, Napoleon mu povedal: „Tak ja vám to poviem. Mám za to, že všetci hrdinovia staroveku boli obyčajní ľudia. Aj ja som iba človek. Ale Ježišovi sa nikto nevyrovná… Alexander, Cézar, Karol Veľký i ja sme založili veľké ríše. Ale na čom sme ich založili? Na moci a násilí. Jedine Ježiš založil svoje kráľovstvo na láske. Milióny ľudí sú dodnes ochotné zomrieť za neho… Čas nemôže uhasiť túto pochodeň lásky. Som presvedčený, že Ježiš Kristus je Boh.“

Zdieľať tento príbeh: