Hudson Taylor po svojom obrátení horel túžbou robiť niečo pre Boha a blížnych. Nevedel však, čo. Napísal: „Vrúcne som prosil Boha, aby ma poveril nejakým poslaním. Môže byť akékoľvek – hoci ťažké, ponižujúce… Odovzdal som Bohu celý svoj život.“

Ale pretože sa nič konkrétne nedialo, znovu volal k Bohu: „Som ochotný vzdať sa svojej pozemskej budúcnosti, keď ma oslobodíš odo mňa samého.“

Vnútorný hlas mu povedal: „Choď do Číny.“ Po rokoch zápasov, modlitieb, utrpenia, ale aj radosti dosiahol cieľ. Stal sa jedným z najväčších kresťanských misionárov v Číne.

Zdieľať tento príbeh: