Plutarchos rozprával o tom, ako Alexander Veľký navštívil slávny delfský chrám, aby sa poradil s bohmi pred výpravou do Perzska. V ten deň sa však nesmeli hovoriť veštby. Alexander preto poslal poslov, aby priviedli prorokyňu. Odmietla prísť. Sám ju preto dovliekol do svätyne. Keď ju donútil, aby šla za ním, povedala mu: „Si nepremožiteľný, syn môj.“ Len čo to povedala, mladý, prudký dobyvateľ ju prepustil. Nepotreboval ďalšie proroctvo. Počul veštbu, akú si prial.

Dejiny sú plné takýchto príkladov. Alexander sa napokon nechal považovať za boha. Hovorí sa, že pýcha predchádza pád. Pokora nás učí, kde je naše skutočné miesto pred Bohom.

Zdieľať tento príbeh: