Niekedy je ťažké priznať si vlastnú chybu. Trvalo celé roky, kým sa jeden starší muž odhodlal navštíviť ušného lekára. Nedoslýchavosť ho už dlho trápila, ale v poslednom čase prestával počuť úplne. Lekár ho vyšetril, predpísal lieky a odporučil používať načúvací aparát, ktorý môže zlepšiť slabnúci sluch až o 50 %.

Po niekoľkých týždňoch muž prišiel na pravidelnú prehliadku. Lekár skonštatoval podstatné zlepšenie. „Tak, čo na to hovorí vaša rodina?“ spýtal sa svojho pacienta. „Ten strojček vám veľmi pomohol, však?“

„Ani neviem, pán doktor,“ odpovedal starček, „ja som nikomu nepovedal, že ho nosím. Ale od tej doby som už dvakrát zmenil svoju poslednú vôľu.“

Aké sú naše slová? Potešia? Prinesú radosť? Alebo zarmútia a “bodnú do srdca“?

Zdieľať tento príbeh: