Jeden profesor biológie často uvádzal príklad. Medzi prstami držal drobné semienko a hovoril: „Poznám presné chemické zloženie tohto malého zrnka. Obsahuje dusík, vodík a uhlík. Poznám aj presné pomery týchto prvkov. Mohol by som jedno takéto semienko vyrobiť. Vyzeralo by úplne rovnako ako pravé. Ale keby som ho zasadil, nič by sa nestalo. Chemické prvky by po nejakom čase absorbovala pôda. Ale keby som zasadil semienko, ktoré urobil Boh, to by rástlo, pretože obsahuje onen tajuplný prvok, ktorý voláme princíp života.“

Aj Biblia obsahuje rady, ktoré pomáhajú oživiť v nás tento princíp života. Žiadna iná kniha to neobsahuje. Jedine Biblia totiž pochádza od Boha.

Zdieľať tento príbeh: