Veľký britský kazateľ Charles Spurgeon si veľmi dobre uvedomoval nebezpečenstvo pýchy. Raz po svojom kázaní v nedeľu stretol ženu, ktorá vykríkla: „Ach, pán Spurgeon, to bolo úžasné.“

„Áno, madam,“ odpovedal Spurgeon, „presne to isté mi zašepkal diabol do ucha, keď som zostupoval po schodoch kazateľnice.“

Spurgeon mal pravdu. Vyjadrenie úprimného uznania nie je hriechom, ale on vedel, že povyšovanie a budovanie nezdravého sebavedomia je jednou z najobľúbenejších taktík satana. Jedným z dôvodov, prečo nepriateľ používa tento trik tak často, je, že je taký úspešný.

Zdieľať tento príbeh: