Celestine Sibleyová bola významná politička a spisovateľka. Podieľala sa na napísaní ústavy štátu Atlanta v USA a bola veľmi známou osobnosťou. Raz vzala svoje tri deti do reštaurácie na raňajky. Reštaurácia však bola preplnená a deti museli sedieť každé niekde inde pri veľkom stole. Osemročná Mária sedela na opačnom konci stola. Keď jej priniesli jedlo, cez celú reštauráciu zavolala na mamu: „Mami, tu keď ľudia jedia nikto sa nepomodlí?“

V reštaurácii nastalo hrobové ticho. Všetky pohľady sa upreli na matku. Skôr než si pani Sibleyová rozmyslela, čo povedať, chlapík sediaci oproti dievčatku povedal: „Ale áno, aj my sa modlíme.“ Všetci ľudia pri veľkom stole položili lyžičky a sklonili hlavu. Mária si zložila ruky, zavrela oči a jasným hláskom povedala: „Bože, ďakujeme ti, že si dobrý a že si nám požehnal toto jedlo. Amen.“ Celá reštaurácia odpovedala: „Amen.“

Zdieľať tento príbeh: