Vincent Willem van Gogh sa narodil 30. marca 1853 v Holandsku. Pochádzal z piatich súrodencov. Bol synom evanjelického farára. Prvý syn sa narodil mŕtvy, a presne o rok sa narodil chlapec, ktorý dostal rovnaké meno ako prvý – Vincent Willem. Za jeho drsným zovňajškom sa skrývala neobyčajne citlivá a vnímavá duša. Po neúspešnom štúdiu teológie začal pracovať ako laický kazateľ v najchudobnejšom belgickom baníckom revíri. Žil v krajnej biede v chatrči, navštevoval chorých a spával na slame.

Aby sa odreagoval a uvoľnil vnútorné napätie, začal maľovať. Rozhodol sa, že sa stane maliarom chudobných a jednoduchých ľudí. Zameral sa na dedinčanov. Na svojich dielach zobrazuje roľníkov pri ťažkej práci, tkáčov a starých ľudí. Nemaľoval ľudí navonok krásnych, ale snažil sa vystihnúť ich charakter a povahu. Keď mu v roku 1885 zomrel otec, veľmi ho to ranilo. Niekoľko mesiacov po otcovej smrti dokončil obraz „Jedáci zemiakov“.

Zdieľať tento príbeh: