Osobný lekár dvoch cisárov, ktorého meno nesie nielen jedna pražská ulica, ale aj lekárska fakulta v Martine. Filozofiu a medicínu študoval na významných školách v Lipsku, Wittenbergu a Padove. Dôkazom jeho veľkého lekárskeho nadania je fakt, že už ako 31-ročný sa stal rektorom univerzity vo Wittenbergu, kde kedysi študoval.

Na prelome storočia okolo r. 1600 povolali Jesenia na Karlovu univerzitu do Prahy. V tomto roku uskutočnil v Prahe prvú štyri dni trvajúcu verejnú pitvu, počas ktorej predniesol deväť prednášok. Podrobne vysvetľoval svoj postup i funkciu jednotlivých orgánov tak, aby to pochopili aj laici. Na tento účel mu poslúžilo telo popraveného zločinca.

Po tom, čo bol osobným lekárom cisára Rudolfa II. a uhorského kráľa Mateja II., sa v roku 1617 stal rektorom Karlovej univerzity. Pretože sa ako protestant zúčastnil stavovského povstania, bol po porážke na Bielej hore 21. júna 1621 popravený.

Zdieľať tento príbeh: