V rokoch 1498-1499 Michelangelo pracoval na svojej slávnej soche Pieta. Túto sochu z lešteného mramoru znázorňujúcu Pannu Máriu s mŕtvym telom Ježiša Krista v lone pôvodne objednal istý kardinál na svoj náhrobok. Napokon ju však umiestnili v Bazilike sv. Petra. Práve v tomto velebnom prostredí sa mohla naplno prejaviť majstrovská zručnosť mladého umelca. Toto jeho dielo vyvolalo obrovský záujem verejnosti.

Raz sa však stalo – a to za jeho osobnej prítomnosti – že ktosi z návštevníkov poznamenal: „To predsa vytesal náš Gobbo z Milána.“ Michelangelo síce zachoval chladný pokoj, lebo vedel, že onen Gobbo (Hrbáč) je milánsky sochár Cristoforo Solari. Prebudil sa v ňom taký hnev, že sa v noci vrátil a na sochu vytesal nápis Michelangeus Bonarotus Florentinus Faciebat, čiže Zhotovil Michelangelo Buonarroti z Florencie. Bolo to jediné dielo, ktoré Michelangelo podpísal. Nakoniec oľutoval tento výbuch pýchy a zapovedal sa, že už nikdy nepodpíše vlastnou rukou nijakú svoju prácu.

Zdieľať tento príbeh: