„Som si istý, že keby náš hosť mal stráviť 60 rokov na pustom ostrove, rozhodne by sa nenudil, keby tam mal jednu jedinú knihu. Tou knihou by bol Starý zákon. Biblista a religionista Jan Heller sa už 60 rokov venuje štúdiu Starého zákona,“ povedal redaktor.

Keď sa ho spýtal, aké to je študovať celý život jednu knihu, pán Heller odpovedal:

„Je to dobrodružné. Sú v nej vrstvy a vy prechádzate z jednej vrstvy do druhej, hlbšie a hlbšie. Najprv sú tam koraly a farebné ryby, potom zrazu hlbinné ryby a zrazu sa ocitnete vo svete, kde sa zdá, že je temno, pretože biblická doba je nám svojou kultúrou veľmi vzdialená. Má iné predstavy, myslenie… Ale zrazu tam stretnete Tvora, ktorý svieti a je akoby z iného sveta. A teraz preskočím z tohto podmorského obrazu do Biblie. On – Boh – je naozaj z iného sveta. Pretože z neho vonia niečo, čo na zemi moc nerastie – láska, odpustenie, radosť, ktorá nie je splodinou okolností, ale rastie z vedomia toho, že niekomu patríme. Boh sa o nás stará tak, že sa v živote nemusíme trápiť. Trápiť sa nie je povinnosťou kresťana.“

Zdieľať tento príbeh: