Kráľ so sluhom boli na poľovačke, keď tu kráľa napadlo divé zviera. Sluha kráľa ochránil, ale kráľ v tom zápase prišiel o jeden prst. Zronený to ukazoval sluhovi a ten mu na to vraví: „Všetko je to v Božej prozreteľnosti.“ Kráľ sa na túto sluhovu reč nahneval a dal ho zavrieť do väzenia.

Po istom čase sa kráľ vydal znova na poľovačku. Zajali ho divosi a chystali sa, že ho pripravia ako zápalnú obetu pre svojich bohov. Keď však videli, že mu chýba jeden prst, usúdili, že taký mrzák nie je vhodnou obeťou pre bohov a pustili ho.

Keď sa kráľ vrátil, šiel za svojím sluhom do väzenia, pretože si uvedomil, že mal pravdu. Keď už bol na slobode, kráľ sa ho spýtal: „Ako je to možné, že Boh dovolil, aby som ťa tak nespravodlivo uväznil, keď vedel, že mi hovoríš pravdu?“

Sluha mu vraví: „Pozri kráľ, keby Prozreteľný Boh nebol na mňa dopustil tú nespravodlivosť a nebol by som vo väzení, určite by som bol s Tebou na tej poľovačke. A pozri na moje ruky – ja mám všetkých desať prstov.“

Zdieľať tento príbeh: