Asistent veľkého matematika Pierra Simona Laplaceho mu prišiel jedného dňa nadšene oznámiť, že urobil mimoriadny objav. Laplace nešetril povzbudením a uznaním. Asistentovi dal najavo, aký je jeho objav mimoriadny a pomohol mu pri publikovaní. O niekoľko rokov, po smrti veľkého vedca, našiel asistent v jednom Laplacovom zošite svoj objav. Laplace ho opísal oveľa skôr a oveľa podrobnejšie než on. Nepublikoval ho, dal prednosť svojmu asistentovi, aby ho povzbudil. Muž, ktorý mi kedysi tento príbeh rozprával, dodal: „Skutočne veľký človek ovláda svoje ja.“

Zdieľať tento príbeh: