1. Pán Boh bude na prvom mieste vo vašom manželstve.
  2. Budeš milovať svojho partnera z celého svojho srdca a nezvolíš si namiesto neho žiadny náhradný vzťah.
  3. Prijmeš svojho partnera takého, aký je a budeš rešpektovať jeho právo na individualitu a odlišnosť.
  4. Budeš s partnerom denne komunikovať a budeš ochotný nielen hovoriť, ale aj načúvať.
  5. Denne mu budeš vyjadrovať ocenenie za všetko dobré a to dobré od neho nebudeš prijímať ako samozrejmosť.
  6. Budeš sa snažiť partnerovi porozumieť rovnako, ako by si chcel, aby partner rozumel tebe.
  7. Budeš sa snažiť poskytnúť partnerovi sexuálne naplnenie rovnako, ako po ňom túžiš ty.
  8. Budeš partnera podporovať v jeho životnom poslaní, v jeho plánoch a rozhodovaní.
  9. Usporiadaš si priority svojho života a budeš sa snažiť žiť vyvážene.
  10. Budeš pamätať na potrebu humoru a odpočinku, aby váš vzťah neumrel od nudy a nechátral.
Zdieľať tento príbeh: