Larry sa cítil príjemne pri nezáväznej konverzácii, japonskom čaji a ryžových sušienkach v dome pána Komoriho, keď odrazu hostia začali vyťahovať Biblie. Pozerali naňho s očakávaním. „Budete taký láskavý a dáte nám teraz lekciu zo Svätého Písma?“ opýtal sa zdvorilo pán Komori.

Larrymu takmer zabehlo. Na toto nebol vôbec pripravený. Myslel si, že stretnutie bude len príjemným posedením, lenže všetci v miestnosti naňho hľadeli a on si nedokázal spomenúť nič, čo by mal povedať.

Učil náboženstvo na jednej z kresťanských škôl v Anglicku. Na lekcie bol Larry vždy riadne pripravený. Dokázal ľahko poskytovať informácie o Biblii. Bol dobrým učiteľom. Hovoriť však spontánne o Bohu – to bolo niečo iné.

Larry vedel, že už dlho len improvizuje. Pred niekoľkými mesiacmi ho ktosi prehovoril, aby prišiel do Japonska ako „študentský misionár“. Krajina bola zaujímavá, ľudia priateľskí, v triedach sa cítil dobre. Ale on nebol misionár! Ako môže hovoriť ostatným o Bohu, ktorého sám nepozná?

Samozrejme Larry poznal všetky fakty z Písma. Toľkokrát ich počul už ako dieťa v škole. Bolo to však málo. V jeho živote sa to nestalo realitou. Larry robil aj veci, o ktorých vedel, že z Božieho pohľadu nie sú správne. Od toho, čo učil, si zachovával odstup.

Larry si uvedomil, že je pokrytec. Učil druhých poznávať Bibliu, s ktorou sám nechcel mať takmer nič spoločné. Keď tak sedel v mäkkom kresle, obklopený pozornými poslucháčmi, odrazu sa začala celá jeho fasáda rozsýpať. Uvedomil si, že priatelia rýchlo zbadajú, že nedokáže zo seba nič vydať.

V tomto momente napätia a strachu mu mysľou prebleskli verše z Písma. Tie, ktoré počul už v detstve – o Duchu Svätom, ktorý nám vkladá slová do úst, keď sa ocitneme pred ľuďmi, ktorým máme vydať svedectvo. Larry sa upäl na tento verš. Vyslovil rýchlu tichú modlitbu k Bohu o pomoc. V tej chvíli prestal byť váženým učiteľom. Bol iba nehodným človekom, ktorý potrebuje Božiu pomoc, aby o ňom mohol vôbec niečo povedať.

Larry začal hovoriť. Cez podobenstvo o márnotratnom synovi sa dostal až k Božej láske. Pri opise, ako Boh miluje tých, ktorí sa od neho vzdialili, začal Larry hovoriť priamo zo svojho vlastného srdca. Vtedy si prvýkrát v živote uvedomil, ako ho Pán Boh miluje. Až teraz sa to stalo v jeho živote realitou.

V tú noc mladý učiteľ kľačal pri posteli a vylieval si srdce pred novoobjaveným Bohom. Až teraz pochopil, že Božia láska je viac než známa abstrakcia. Boh nemiloval iba svet, ale skutočne miloval aj Larryho. Larry sa po tejto skúsenosti stal jedným z najobľúbenejších učiteľov náboženstva na svojej škole.

Zdieľať tento príbeh: