Dobré a zlé správy odlišným spôsobom ovplyvňujú myslenie ľudí. Psychológovia z Kolumbijskej univerzity to zistili pri jednom výskume, ktorý uskutočnili v roku 1968. Výskumníci pohodili špeciálne označené náprsné tašky na niekoľkých uliciach dolného Manhattanu. Potom sledovali, koľko náprsných tašiek sa vráti majiteľom. V priebehu týždňa sa ukázalo, že asi 45% nálezcov vrátilo tašky do dvoch dní.

Potom sa stalo čosi nečakané. Pri ďalšom pokuse s pohodenými taškami, ktorý uskutočnili 5. júna, ani jedna z nich nebola vrátená. Čo sa v ten deň stalo? Mladý muž menom Sirhan Sirhan vystrelil na Róberta Kennedyho. O niekoľko hodín sa celý národ dozvedel, že prezident zomrel. Výskumníci si uvedomili, že táto tragická správa akosi poškodila sociálne putá, ktoré motivovali ľudí vrátiť „stratené“ náprsné tašky. Ďalší výskum potvrdil, že po vypočutí zlých správ sústavne klesala ochota ľudí pomáhať druhým. Zistilo sa aj to, že dobré správy motivovali ľudí k lepšej spolupráci.

To, čo počujeme a počúvame, nás skutočne ovplyvňuje. Dobrými správami sú aj Božie zasľúbenia, ktoré nás tiež môžu mocne ovplyvniť. Sústreďujú našu pozornosť na to, čo chce Boh urobiť. Vidíme jeho silu, možnosti, a to nás privádza bližšie k nemu.

Zdieľať tento príbeh: