Známy francúzsky maršal Lyautey raz poprosil svojho záhradníka, aby zasadil strom. Záhradník namietal, že strom rastie pomaly a dospeje až o sto rokov. Maršal mu povedal: „V tom prípade nemôžeme strácať čas, zasaď ho dnes poobede.“

Zdieľať tento príbeh: