Raz sa pýtali anglického filozofa Bertranda Russella, ktorý popieral existenciu Boha, čo by urobil, keby sa po smrti predsa len ocitol zoči-voči Bohu. Russell odpovedal: „Povedal by som mu: Pane, neposkytli ste nám o sebe dostatok dôkazov.“

Prečo Boh nejakým jednoznačným a jasným spôsobom nepreukáže svoju existenciu?

Odpoveď naznačil filozof Kant slovami: „Keby sme mali stále pred očami Boha a večnosť v ich hrozivom majestáte, boli by sme ako figúrky bábkového divadla, kde všetci dobre gestikulujú, ale nie je v tom žiadny život.“ Iným slovami, nezostal by nám priestor pre slobodnú voľbu.

Zdieľať tento príbeh: