„Všetko som stratil,“ povedal muž. Beznádejne dodal: „Vezmem si život.“ Práve prišiel na burze o všetky peniaze. Bol úplne na dne. Duchovný sa na neho pozorne zahľadel a spýtal sa: „Určite ste prišli o manželku. Chápem, že je to bolestivá skúška. Manželka…“ Ale muž ho prerušil: „Moja žena žije. Má ma rada a ja mám rád ju. V tom nemám žiadny problém.“ „Tak ste určite stratil dieťa. Stratiť dieťa je niečo strašné.“ Muž zavrtel hlavou. Jeho dcéra i syn boli živí a zdraví. „Ach, rozumiem,“ povedal pomaly kazateľ, „prišli ste o zdravie. Musíte trpieť nejakou vážnou chorobou.“ Muž nechápal, prečo mu kladie tieto otázky. Podráždene odpovedal: „Nie, všetko je v poriadku. Som zdravý. V tom nie je ten problém.“ „Tak mi povedzte: máte ženu, deti, všetci sú v poriadku a vy ste zdravý. Čo vás tak zasiahlo, že si chcete vziať život?“ Muž chvíľu váhal, potom odpovedal: „Máte pravdu, stratil som len majetok, ale to nie je také dôležité.“

Zdieľať tento príbeh: