George R. Knight napísal:

Jednou z najsilnejších spomienok, ktoré mám zo svojho pobytu na Pacific Union College, je spomienka na veľký obraz Ježiša a bohatého mládenca. Obraz visel na stene za kazateľnicou. Mládenec je namaľovaný ako premýšľa a rozhoduje sa, čo má pre neho väčšiu hodnotu.

Túto otázku riešime každý deň aj my. Ježiš nemá záujem o čiastočných kresťanov. Chce ma celého.

Zdieľať tento príbeh: