Najväčšie umenie je
– starnúť s radostným srdcom
– odpočívať, keď by si chcel pracovať
– mlčať, keď druhí neuznávajú tvoju životnú múdrosť
– vedieť si odoprieť to, čo ťa prv tešilo
– poslušne a ticho niesť kríž…
– bez závisti hľadieť na druhých
– verne kráčať cestou, ktorou ťa vedie Boh
– prijímať pomoc druhých, ktorým si kedysi sám pomáhal
– pokorne prijímať nevládnosť, hoci by si bol rád užitočný.

Potom príde to najkrajšie:

Boh má pre teba tú najužitočnejšiu prácu: Môžeš mať zopnuté ruky a zvolávať Božie požehnanie na celý svet.

Zdieľať tento príbeh: