George Müller spolu s manželkou sa začali vážne modliť za nový sirotinec v Bristole. Prosili Boha, aby im ukázal, ako majú postupovať. George zhromaždil dôležité fakty, za ktoré sa konkrétne modlili. Na stavbu sirotinca pre tristo detí potrebovali najmenej desať tisíc libier!

S týmito faktami na stole sa Müllerovci modlili tridsaťpäť dní. Prosili o znamenie. že majú začať so stavbou. Každý deň čakali, čo sa stane, ale zatiaľ sa nestalo nič. Ale George sa nenechal znechutiť. Pokračoval v modlitbách a prosil Boha, aby mu pridal viac viery. 10. decembra 1845, na tridsiaty šiesty deň, niekto zaklopal na dvere. Doručili mu šek s poznámkou, že peniaze sú určené na stavbu sirotinca. Suma: tisíc libier. Bola to najväčšia jednotlivá suma, ktorú George dostal.

Zdieľať tento príbeh: