Susanna Wesleyová, mama Johna Wesleya, priviedla na svet mnoho detí, z ktorých niekoľko zomrelo pri pôrode alebo v ranom detstve. V dobe, keď sa iba jedna zo štyroch žien dokázala podpísať svojím menom, Susanna vedela čítať a písať po anglicky aj po francúzsky. Milovala debaty o teológii a Biblii. Napriek tomu, že kvôli manželovej práci sa museli presťahovať do jednej z najzaostalejších oblastí Anglicka, bola odhodlaná, že vychová bohabojnú a vzdelanú rodinu.

Susanna vychovávala deti s vojenskou presnosťou. Každé dieťa učila odriekať modlitbu Otče náš ráno a večer, len čo dieťa vedelo rozprávať. Učila ich naspamäť dlhšie časti Biblie a niekedy aj celé biblické knihy. Na svoje piate narodeniny sa každé dieťa naučilo abecedu a nasledujúci deň začínalo s čítaním. Pretože Biblia bola pre nich jedinou učebnicou, prvé slovo, ktoré sa naučili, bolo „na“. Po ňom nasledovalo „počiatku stvoril Boh nebo a zem“. Školský týždeň trval šesť dní, od pondelka do soboty. Deti sa učili od deviatej hodiny ráno do piatej večer. Cez obed mali dve hodiny prestávku. Nedeľa bola jediným voľným dňom. Keď mal najstarší syn Samuel dvanásť rokov, vynikal už v latinčine a gréčtine.

Do tejto prísnej výchovy sa 17. júna 1703 narodil John Benjamin Wesley ako pätnáste dieťa. Jeho narodenie náležite zaznamenali do rodinnej Biblie a život na fare pokračoval ďalej. V tom čase mal jedného staršieho brata a päť starších sestier.

Zdieľať tento príbeh: