Aká je vaša cena? Za koľko ste ochotní zapredať sa diablovi? Satan dobre pozná každého z nás. Vie, že niektorí ľudia podľahnú, keď im ponúkne tisícku. U ďalších to môže byť desaťtisíc. Ale u iných to bude musieť byť stotisíc, alebo dokonca desať či sto miliónov. Stačí, aby ste to urobili raz. Potom sa predsa môžete kajať. „Prečo nie?“ počujeme hlas v našej mysli. Keď to nevezmem ja, urobí to niekto iný.

Pri akej ponuke sa vzdávate? Aká je vaša cena?

Satanove pokušenia nás niekam vedú. Pokušenie nie je len to, že nás priťahuje ten či onen hriech. To vôbec nie! V samotnom základe pokušenia stojí naše rozhodnutie, koho chceme nasledovať ako pána svojho života.

Zdieľať tento príbeh: