Keď prídete do reštaurácie, vedľa taniera nájdete nôž a vidličku. Každý nástroj je iný, ale vzájomne sa výborne dopĺňajú. Máme dve ruky. Obidve sú dokonalé, vedia urobiť všetko, čo vedieť majú. Keď sa jedna ruka nedá použiť – napríklad kvôli úrazu, okamžite vnímame, že niečo nie je v poriadku.

Nemôžeme povedať, že dôležitejší je nôž než vidlička, pravá alebo ľavá ruka, podobne ako nemôžeme povedať, ktoré koleso na bicykli je dôležitejšie – či predné alebo zadné. Každé plní svoju funkciu, navzájom sa dopĺňajú – a to práve vďaka tomu, že každé je iné.

Aj muž a žena sú rozdielni. Každý je iný. Ale taký bol Boží zámer pri ich stvorení. Iní sú nie preto, aby bol jeden podriadený druhému ako jeho sluha, ale aby sme sa mohli navzájom dopĺňať a pomáhať si. Muž a žena tvoria jeden celok. Podobne ako nôž a vidlička, pravá a ľavá ruka, predné a zadné koleso.

Zdieľať tento príbeh: