Werner Hofmann napísal: „Skôr než sa vydáš alebo oženíš, potrebná je zamilovanosť. Zamilovanosť je ako štartér, ktorý má uviesť do pohybu manželskú lásku. Žiadne motorové vozidlo však nemožno udržovať v pohybe stále len pomocou štartéra. Potrebný je motor – manželská láska, ktorá dokáže uniesť aj realitu a ťarchu všedných dní. Je stála a trpezlivá. Zvládne skúšku sklamania a je schopná odpúšťať a prinášať obete. Niekedy treba motor znovu naštartovať. Ale najdôležitejšie je byť vytrvalý a trpezlivý v láske.“

Zdieľať tento príbeh: