Predstavte si, že ste na Mesiaci. Ráno sa zobudíte a počujete jemný zvuk ventilátorov a čerpadiel v mesačnom module. Vidíte zásobníky kyslíka, od ktorých závisí váš život. Máte k dispozícii spojovací systém a riadiaci počítačový stôl, ktoré vás spájajú s riadiacim modulom a ústredím na Zemi. V takejto situácii zrejme nebudete považovať ani jeden okamih za samozrejmosť, pretože ste absolútne závislí od týchto systémov.

Tak podobne sme my všetci závislí od nášho Boha.

Zdieľať tento príbeh: