V moskovskom mestskom divadle mala byť premiéra protinábožensky zameraného predstavenia „Kristus vo fraku“. Školy a mládežnícke organizácie si mali toto predstavenie zaradiť do svojho kultúrneho programu a potom o ňom diskutovať.

Hlavnú úlohu hral slávny herec a komunista Alexander Rostovcev. Nie div, že divadlo bolo do posledného miesta vypredané. Na javisku bol postavený oltár preplnený pálenkou a fľašami piva. Alkoholom podgurážení herci stvárňujúci popov, mníchov a mníšky pobehovali po javisku.

Na začiatku druhého dejstva vystúpil na javisko herec Rostovcev. V rukách držal Bibliu. Podľa pokynov réžie mal vtipnými poznámkami strhnúť publikum k burácajúcemu smiechu. Mal sem vložiť všetko, čo nejakým spôsobom súviselo s hlúposťou a poverami. Po prečítaní prvých dvoch veršov Ježišovej „Reči na vrchu“ mal herec vykríknuť:

„Podajte mi frak a cylinder!“

Rostovcev začal čítať: „Radovať sa môžu všetci, čo sa cítia chudobní pred Bohom. Boh ich miluje a otvorí im dvere do svojho kráľovstva. Radovať sa môžu všetci, čo smútia, pretože Boh ich poteší…“

Režisér čaká za kulisami a uškiera sa. O chvíľu má vybuchnúť burácajúci smiech. Ale publikum mlčí. Rostovcev číta ďalej: „Radovať sa môžu všetci, čo nepáchajú nijaké násilie, lebo zdedia zem!“

Publikum sa nehýbe. Cíti, že v duši herca sa čosi deje. Všetci ako by nedýchali. Po krátkej prestávke herec číta ďalej – trochu iným tónom a hlasom. V divadle nastáva hrobové ticho. Herec vystúpi s Písmom na prednú časť javiska a číta, číta, číta… Nik ho nepreruší. Ľudia počúvajú, ako keby to hovoril Ježiš. Potom z jeho úst potichu zaznie: „Preto buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Rostovcev zavrie knihu. Zdá sa, ako keby sa v jeho živote prihodilo niečo osudné. Ruským spôsobom sa prežehná a nahlas vysloví slová lotra na kríži: „Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“

Nik nekričal, nik neprotestoval. Všetci odišli v tichosti z divadla. Bolo ako po búrke. Udrel blesk a trafil všetkých.

Toto predstavenie sa už nikdy nehralo. Rostovcev po tejto príhode navždy zmizol.

Zdieľať tento príbeh: